Tjänster

Våra specialitéer är injustering av luftflöden. En kontroll som bidrar till att Er anläggning blir godkänd för obligatorisk ventilationskontroll-OVK. Dessutom arbetar vi med problemlösning och utredning av luftbehandlingsanläggningar.

Vi kan erbjuda dessa tjänster:

  • Avtalsservice ventilation, värme, kyla och befuktning
  • Styr och regler
  • Entreprenader
  • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • Luftinjustering

 

  • Ljudmätning
  • Fuktmätning
  • El
  • Pumpar
  • Luftfilter