Tjänster

tunnelbygge

Våra specialitéer är injustering av luftflöden. En kontroll som bidrar till att Er anläggning blir godkänd för obligatorisk ventilationskontroll-OVK. Dessutom arbetar vi med problemlösning och utredning av luftbehandlingsanläggningar.

Vi kan erbjuda dessa tjänster:

  • Avtalsservice ventilation, värme, kyla och befuktning

  • Styr och regler

  • Entreprenader

  • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

  • Luftinjustering


  • Ljudmätning 

  • Fuktmätning 

  • El

  • Pumpar

  • Luftfilter